Solar Cookers International Network (Home)

 

PINI YA KULAMBILA

Pini ya kulambila, bo longokaka yon a Suresh Vaidyarajan- yandi kele architecte yina me kuzwa nswalu nvutu na dikambu mosi ya ngolo. Na kati ya nvula ya nsuka, yandi me lamba madia na yandi na kati ya four yina ke salaka na  tia ya ke katukaka  na ntangu.  Yo ikele four ya konda mpasi, yo kesalaka na tia yake katuka na ntangu. Mono me monaka ntete ve mambu ya mutindu yayi.

1. Mpasi ikele yanene sambu na Kuzua bankuni ya Kulambila, keti mpila ikele ya kulamba ti mi nsesu ya ntangu?
2. Kana mutopi ya mutumbambila me tobuka, baka yina ya nkulu, bongi sa yau, fula mupepe ibuna tula yo na zulu ya bitini ya banti.
3. Baka nzungu mosi ya aliminyumu na mufinuku na yo. Pakula yo mukubu ya ndombe na nganda. Tula na kani ya nzungu, masa na bikila-kila nyonso ya kulamba loso. Tula mpimasa na mungua na kati ya nzungu.
4. Vandisa dilonga na tulu ya mutopi. Zipa kitala-tala na zulu ya longa, na nima ya ntangu tatu Khichdi(loso) me pia.
5. Inki ta salama mutopi kusala  muluku na kati ? Mupepe lenda luta ve kansi minsesu ya ntangu  ta luta mpi yo ta kangama na kati .Malembe malembe loso lenda kupia na kiluku- luku ya zungu.
This document is published on The Solar Cooking Archive at http://solarcooking.org/kikongo/tire-kg.htm. For questions or comments, contact webmaster@solarcooking.org