متعادل كردن جهان

  ترجمه ي پدرام اصفهاني

Translated by: Pedram Esfahani
email: PEsfahani@aol.com
 

كاهش نابرابري به كمك اجاق هاي خورشيدي جعبه ي

 

عرضه شده از بيل اسپربر نماينده ي شركت پيلسبري در 7 آپريل 1990 در نشست بين المللي ساليانه ي اجاق هاي خورشيدي جعبه ي  

روزانه عده ي بسياري از مردم با نابرابريهايي چون سطح سلامتي ، كيفيت محيط زيست ، اقتصاده و آزادي هاي فردي به دليل سردي و بي احساسي دنيا روبه رو هستند . نابرابريي كه كه دست آورد آن فقر شديد عده ي زيادي از مردم است و آنها را مجبور به زندگي در فقري پست كرده است كه شايسته ي آنها نيست .  

نابرابري ها :

سطح سلامتي : نبود دسترسي به خدمات درماني فردي و خانوادگي حتي در پايين ترين سطح خود در كشور هاي جهان سوم به وضعيت ديرينه  نادرست اين چنين كشور ها دامن زده است . ميليون ها انسان به دليل بيماري هايي كه ناشي از  ناسالم آشاميدني است جان خود را از دست مي دهند . عده ي زيادي از ناراحتي هاي تنفسي و بينايي رنج مي برند فقط چون مجبور به كار در آشپزخانه هاي هستند كه هواي آنها دود آلود است تا جايي كه گويي آنها هر روز 10 تا 20 پاكت سيگار مي كشند . دلايل عمده ي سوء تغذيه ي مردمان كشور هاي جهان سوم كمبود غذا ، طبخ ناقص غذا به دليل گراني و نبود سوخت و مصرف فقط يك نوع غذا در سال است . در نتيجه ي اين چنين وضعيتي هر سال 14 ميليون كودك از دنيا مي روند و مردم كمتر از 50 سال عمر مي كنند .  

محيط زيست : نابرابري در تقسيم سوخت در جهان باعث بروز مشكلات بزرگي در كشور هاي جهان سوم شده است . در حالي كه كشور هاي جهان سوم سهم كوچكي در مصرف انرژي جهان دارند 90 درصد انرژي آنها هم صرف پخت و پز هاي روزانه مي شود .كمبود منابع سوختي مانند چوب بر زندگي بيش از يك چهارم مردم جهان تاثير بسيار خواهد داشت ، براي مثال اگر كمبود سوخت در سال 2000 رخ مي داد بيش از 2.4 بيليون انسان دچار مشكلات بزرگ در زندگي خود مي شدند ، قطع درختان با روند كنوني باعث فرسايش شديد خاك ، آلودگي آب و كاهش حاصل خيزي زمين و سر انجام باعث كويرذايي مانند آنچه در آفريقا رخ مي دهد خواهد شد .  

اقتصاد : مردم بسياري در كشور هاي جهان سوم در تله هاي اقتصادي گرفتار شده اند و كشور ها هم به دليل در آمد كم و مالكيت كم بر روي زمين ها دچار مشكلات بزرگ شده اند . بيشتر خانواده ها بيشتر از آن كه براي غذا هذينه كنند بيشتر براي تهيه ي سوخت هذينه مي كنند . دولت ها به دليل بدهي هاي پيشين قادر به رفع مشكلات نيستند .  

آزادي فردي : يكي از مشكلات مردمان كشور هاي جهان سوم نداشتن زمان آزاد براي خود و جامعه است و آنها مجبور هستند تمام زمان خود را با كار پر كنند . در اين شرايت آنها در شرايطي خارج از تحمل بشريت زندگي مي كنند ، براي آنها زماني براي آموزش و فرهنگ سازي وجود ندارد ، به طوري كه عده  كوتاه فكر بر مردم تسلط مي يابند و طرز فكر نادرست خود را از جمله منع زنان از تحصيل را ميان مردم گسترش مي دهند  . در بعضي از كشور ها زنان كمتر از سه كلاس ابتدايي سواد دارند .  

راه كار ها :

با توجه به شرايط تيره ي شرح داده شده با نظر مي رسد جايي جز اميدواري باقي نمانده است . اما اگر اين روند ادامه پيدا كند بشريت از بين خواهد رفت از اين رو عده ي زيادي از مردم در كشور هاي توسعه يافته طرح ها و راهكار هاي مختلفي براي از ميان برداشتن اين فاصله مي دهند . در 14 سال گذشته كه ما درباره ي اجاق هاي خورشيدي جعبه ي تجربيات بسيار به دست آورديم به اين نتيجه رسيديم كه اجاق هاي خورشيدي جعبه ي يكي از بهترين راه كار ها براي اين كشور ها است كه به كمك آن مي توانند پيشرفت بسيار كنند .  

سطح سلامتي : اجاق هاي خورشيدي جعبه ي از راه هاي مختلف مي توانند در بالا بردن سطح سلامتي به كشور هاي جهان سوم كمك كنند . از اين نوع اجاق هاي خورشيدي مي توان در پاستريزه كردن آب استفاده كرد ، همان طور كه مي دانيد آب اگر به دماي 65 درجه ي سانتيگراد برسد پاستريزه خواهد بود ، در كشور هاي جهان سوم با استفاده از اين اجاق هاي خورشيدي مي توانند بدون هر هذينه ي آب را پاستريزه كنند و ديگر كسي از بيماري هاي ناشي از آب آلوده جان خود را از دست ندهد . از اجاق هاي خورشيدي جعبه ي مي توان در آشپز خانه ها استفاده كرد و چون اين اجاق ها هيچ دودي ندارند از اين رو ديگر كسي به دليل كار در آشپزخانه ها دچار بيماري تنفسي نمي شود . از اين اجاق ها مي توان براي ضد عفوني كردن وسايل پزشكي استفاده كرد از اين رو بيماري هايي چون ايدز از راه وسايل پزشكي منتقل نمي شود . به كمك اين اجاق ها هر گونه غذا را مي توان طبخ كرد و از اين رو كه غذاي كامل طبخ شده راحت تر هضم مي شود از اين رو ديگر كسي دچار بيماري گوارشي نمي شود . به كمك اين اجاق ها مي توان نان گندم درست كرد از اين رو مردم مي توانند نان بهتري بخورند .  

محيط زيست : استفاده از اجاق هاي خورشيدي جعبه ي استفاده از چوب و زغال را در كشور هاي جهان سوم بسيار كاهش  خواهد  داد از اين رو با كاهش قطع درختان فرسايش خاك با سرعت بسيار كمتر ادامه پيدا خواهد كرد . در بسياري از روستاها از كود حيواني به عنوان منبع سوخت استفاده مي شود از اين رو ماده ي تكميل كننده ي به خاك اضافه نمي شود پس اين روستا ها با مشكل فقر خاك مواجه مي شوند با استفاده از اجاق هاي خورشيدي جعبه ي هر آنچه از خاك گرفته شده براي بهبود خود آن استفاده مي شود .  

اقتصاد : با استفاده از اجاق هاي خورشيدي جعبه ي ميزان مصرف سوخت هايي چون چوب و زغال و نفت سفيد كه براي دولت تهيه ي آنها بسيار گران است بسيار كاهش خواهد يافت و هذينه هايي كه قبلا براي تهيه ي اين سوخت ها پرداخته مي شد به سرمايي براي كشور تبديل مي شود . ساخت اجاق هاي خورشيدي بسيار ساده است و هر فردي با هر سطح سواد و توانايي مالي مي تواند آنها را بسازد . هذينه ي ساخت يك اجاق خورشيدي برابر هذينه ي سوخت 14 روز است .  

 آزادي فردي : با استفاده از اجاق هاي خورشيدي جعبه ي ديگر نياز به از دست دادن زمان براي يافتن و تهيه و حمل سوخت نيست از اين رو آشپز ها كه بيشتر بانوان هستند از يك بيگار بزرگ رها مي شوند . در پژوهشي كه در گاتامالا صورت گرفت همه از اين كه اجاق هاي خورشيدي جعبه ي آنها را از يك بيگاري بزرگ رها كرده بسيار رازي بودند و بانوان مي توانند اين زمان به دست آمده را با تحصيل و پرداختن بيشتر به خانواده و حتي توليد مواد غذايي مناسب پر كنند . در كل اجاق هاي خورشيدي جعبه ي براي مصرف كننده خود زمان آزاد بسياري فراهم مي كند .  

ما در سيسم بسيار بزرگ زندگي مي كنيم و در آن شركت داريم . تا اوج بشريت يك گام مانده كه با وجود فقر در جهان نه تنها اين گام برداشته نمي شود بلكه پس رفت هم خواهد داشت . ما با كمك به مردم كشور هاي جهان سوم مي توانيم اين فرايند پس رفت را در جهت معكوس و در جهت اوج به پيش ببريم .  

آرشيو سايت اجاق هاي خورشيدي

اين متن نوشته شده ي سايت اجاق هاي خورشيدي به نشانيsolarcooking.org است .

براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با مدير سايت به آدرس webmaster@solarcooking.org مكاتبه كنيد .